Lokata bankowa

Lokata bankowa, to nic innego jak pożyczka jaką klient udziela bankowi na określony czas i na określony procent, po którym bank zwraca klientowi całą pożyczoną kwotę razem z naliczoną kwotą odsetek.

Lokata, jest to również najbezpieczniejsza forma inwestowania pieniędzy. Lokaty zakładane w banku chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG). Dodatkowo taki depozyt dzięki oprocentowaniu chroni nasze pieniądze przed inflacją i ewentualną kradzieżą, jeżeli trzymalibyśmy nasze oszczędności w domu (popularnie zwane „trzymaniem w skarpecie”).

Lokaty bankowe może podzielić na dwa podstawowe typy, na lokaty odnawialne i nieodnawialne.

Lokaty odnawialne to takie lokaty, które są odnawiane po zakończeniu okresu lokaty, a podstawowa kwota lokaty oraz odsetki z lokaty są sumowane i tworzą nową podstawową kwotę lokatę (działa tu procent składany).

Lokaty nieodnawialne to lokaty, które kończą się zgodnie z terminem na jaki czas zostały zawarte, a kwota podstawowa lokaty razem z naliczonymi odsetkami zostają wypłacone klientowi.

Rodzaje lokat

Banki posiadają w swoich ofertach kilka rodzajów lokat:

Lokata terminowa – najczęściej spotykana lokata w ofercie polskich banków, w przypadku tej lokaty klient zobowiązuje się, że do czasu zakończenia okresu trwania lokaty do nie podejmowania środków z banku, a na zakończenie bank zwraca nam kwotę podstawową wraz z naliczonymi odsetkami. Zerwanie takiej lokaty przed terminem powoduje, że tracimy całą kwotę odsetek.

Lokata dynamiczna – to lokata, gdzie bank zobowiązuję się do wypłaty części odsetek w przypadku zerwania takiej lokaty przez klienta przed terminem jej zakończenia.

Lokata rentierska – jest to rodzaj lokaty terminowej, jednak zawartej na długi okres, minimum rok, ale jest to przeważnie 2-3 lata. Dodatkowo aby założyć lokatę rentierską musisz posiadać raczej spore środki finansowe, nierzadko jest to co najmniej 100 000,00 złotych, czyli raczej jest to lokata dla osób z grubym portfelem :). Przy tej lokacie nie stosuje się kapitalizacji odsetek (nie działa tu zasada procentu składanego), czyli bank wypłaca klientowi odsetki w określonych w umowie regularnych odstępach czasu lub na zakończenie okresu lokaty. Zerwanie lokaty rentierskiej przed terminem wiąże się z utratą odsetek.

Podstawowe parametry lokaty, czyli czym się kierować przy wyborze lokaty:

  • oprocentowanie lokaty – najważniejszy parametr każdej lokaty, określający procentowy zysk jaki otrzymamy po zakończeniu lokaty;
  • okres lokaty – jest to okres na jaki pożyczamy bankowi nasze pieniądze, a bank zobowiązuję się po jego zakończeniu, je zwrócić razem z naliczoną kwotą odsetek;
  • częstotliwość kapitalizacji odsetek – czyli co jaki czas bank będzie nam wypłacał odsetki od lub będzie doliczał naliczone odsetki do podstawowej kwoty lokaty.

Na zakończenie

Lokaty bankowe to obok kont oszczędnościowych, doskonały i najbezpieczniejszy sposób na pomnażaniem naszych oszczędności. Wszystkie banki w Polsce są objęte ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdy zapragniesz założyć  lokatę, sprawdź oferty kilku banków, może się okazać, że oferty lokat w innych bankach mogą być bardziej korzystne, niż w banku w którym masz już swoje podstawowe konto bankowe.

Banki oferują rożne rodzaje lokat, dzięki czemu możesz wybrać lokatę dopasowaną do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Aby założyć lokatę wystarczy Ci 1 000,00 zł, a nawet 500,00 zł. Samo założenie jest bardzo proste i trwa kilkanaście minut. Sprawdź lokaty!

Share This Post

Leave a Reply

© 2024 eFinansowo.pl. All rights reserved. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie